De ce site despre Meteora? Mănăstirile Meteorei nu sunt patrimoniu românesc. Sunt deja cunoscute. Sunt atâtea scrieri, CD-uri, DVD-uri, în toate limbile de circulaţie internaţională. Şi web s-a mai făcut şi... câte albume foto despre Grecia şi Meteora sunt acum pe net!
Veţi spune că au devenit prea turistice, că năvala de pelerini-turişti guralivi, excentrici şi înarmaţi cu aparate foto, a speriat duhul rugăciunii şi Meteora nu mai este ceea ce era. Da, turismul, importantă sursă de venit pentru sfintele lăcaşuri, a alungat pe mulţi monahi spre locuri mai liniştite. În timpul slujbelor însă, mănăstirile de la Meteora rămân închise pentru vizitatori. Cei care doresc să participe la slujbe trebuie să contacteze telefonic stareţul pentru a li se îngădui accesul.

Şi totuşi…, de ce Meteora ?
Pentru că:

  • Meteora este simbol al întregii ortodoxii.


  • Am fost mai aproape de cer, la Meteora, acolo unde până la venirea asceţilor doar şoimii poposeau.


  • Am văzut sălaşuri în care mii de pustnici, monahi, s-au despătimit, iluminat şi îndumnezeit.


  • Am simţit bucurie şi admiraţie, smerenie în faţa Creatorului.


  • Slăvesc pe Dumnezeu şi mă rog pentru pomenirea celor care, în urmă cu secole, cu mijloacele materiale şi financiare de atunci, au realizat minunatele aşezăminte de la Meteora.


  • Dumnezeu mi-a dăruit ochi să văd, urechi să aud şi grai să povestesc şi altora. Pentru acestea, pentru puterea de a ajunge pe piscurile de la Meteora şi pentru toate celelalte daruri, îi mulţumesc!


  • Cine a văzut Meteora vrea să împărtăşească şi altora gânduri, sentimente, impresii.


  • Nu trebuie să existe om care sa nu fi auzit de Meteora.


  • Am avut acea trăire interioară, determinantă, când toţi sfinţii se uită la mine şi toate icoanele sunt - pentru moment - ale mele.


  • Vreau să adaug noi urme româneşti la Meteora.

Pentru realizarea site-ului am folosit ca sursă de informare:
 - Pelerinaj la Meteora – Ierod. Cleopa Paraschiv (Fragment din "Pelerin în Sfântul Munte Athos", Editura Panaghia, 2005)
 - Meteora - Mănăstiri aproape de cer, CD ROM producţie sinaită 2005
 - Material publicitar, turistic – cel mai bun suvenir al călătoriilor noastre
 - Însemnări şi fotografii personale sau aparţinând celei care m-a însoţit, sora mea.

Am studiat cu atenţie documentaţia utilizată ca sursă de informare inclusiv sub aspectul existenţei restricţiilor de copyright. În cazul în care consideraţi că am încălcat drepturile de autor în legătură cu materialele folosite, concepţia sau realizarea site-ului, vă rog să trimiteţi un mesaj în acest sens la adresa de e-mail iulianic@hotmail.com


MAREA METEORA  |  SF. STEFAN  |  VARLAAM  |  SF. TREIME  |  SF. NICOLAE  |  ROUSANOU

Webmaster