Prezentare video: 06.40

Manastirea MAREA METEORACu o înălţime de 613 metri de la nivelul mării şi 415 metri de la albia râului Pinios, stânca pe care s-a construit în preajma anului 1340 Mănăstirea Marele Meteor cu hramul Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos, se află în extremitatea vestică a pădurii de piatră şi este cea mai mare. Suprafaţa ei superioară, unde se află mănăstirea, este de 10.000 mp. Urcusul este de 250 metri, iar culuarele săpate în stâncă şi cele 115 trepte abrupte şi neregulate conduc pelerinul, cu efort, dar fără teamă şi în deplină siguranţă, până la intrarea în mănăstire. În anul 1923 scările de sfoară au fost desfiinţate, iar plasa agăţată din turnul special construit mai transportă doar obiecte şi, din când în când, credincioşi vârstnici sau bolnavi.
O construcţie mică şi simplă, săpată în totalitate în stâncă, aflată lângă scara de piatră, este schitul ctitorului mănăstirii, Sfântul Atanasie Meteoritul.
În prima chinovie a Sfintei Meteora, succesor şi împreună ctitor cu Sfântul Atanasie a fost Cuviosul Ioasaf (1350-1423), fostul împărat bizantin Ioan Vresis Paleologul. Ulterior, în 1541-1542, aşezământul a fost renovat şi completat de călugărul Simeon şi ucenicii săi.
Turnul cu balcon pentru scripete şi plasa-lift, construit în 1520, este edificiul care se zăreşte din depărtare şi primul care întâmpină după urcuş.Icoana Maicii Domnului cu Pruncul - Iconostas Măreaţă şi impunătoare, Biserica Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos are un iconostas minunat sculptat în lemn poleit cu aur şi un tron ecumenic decorat cu sidef cu încrustaţii artistice (1616-1617). Frescele sunt minunate, datează din secolul al XVI-lea şi se referă la ciclul dogmatic, istoric si liturgic iconogragic al bisericii ortodoxe, o fericită imbinare de artă macedoniană şi cretană. După estimările specialiştilor, unele lucrări aparţin ucenicului lui Teofanis, Georgi Cretanul.
Icoana Maicii Domnului cu Pruncul aflată pe catapeteasmă, este apreciată drept unicat în iconografia ortodoxă. Aspectul particular rezidă din reprezentarea Maicii Domnului – Împărăteasă, cu coroniţă şi veşmânt roşu, cu flori în mâna dreaptă şi spic de grâu în stânga, simbol al grânelor din care se face prescura. Mântuitorul nu este înfăţişat ca un prunc în braţele mamei, aşa cum se obişnuieşte, ci în picioare, înveşmântat ca un prinţ.
În afară de biserica centrală, la Marele Meteor există alte trei biserici paraclis, clădite în perioade diferite: Biserica Sfântul Atanasie aflată la intrarea în mănăstire, Biserica Sf. Constantin şi Elena, construită în 1769 şi Biserica lui Ioannis Prodromos (deschizătorul de drumuri), construită în 1600.
Printre odoare se păstrează capetele fondatorilor mănăstirii, Atanasie şi Ioasaf, moaştele altor sfinţi, darurile împăraţilor bizantini şi patriarhilor, cruci, icoane, manuscrise, cărti vechi pe pergament, vase de cult din argint. În bibliotecă se află aproximativ 600 de volume vechi, codici, manuscrise de mare valoare artistică. Mănăstirea Marea Meteora păstrează bule de aur, sigilii patriarhale şi documente istorice preţioase, lucrări vechi, rare, din secolele XV-XIX, icoane postbizantine din secolele XIV şi XV, vechi lucrări artistice executate manual: sculpturi în lemn, broderii cu fir de aur şi argint.
Fosta Trapeză, construită în anul 1557, a fost transformată în muzeu şi găzduieşte o parte din patrimoniul mănăstirii. Are o lungime de 35 de metri şi o lăţime de 12 metri. Cinci coloane susţin acoperişul care se împarte în patru bolţi simple şi două duble, artistic decorate. În cavitatea Trapezei este pictată Maica Domnului, de o parte şi de alta fiind reprezentaţi Arhanghelii Mihail şi Gavril. În muzeu se găsesc expuse obiecte de mare valoare duhovnicească şi artistică: cruci şi sipete, epitafuri şi icoane, potire şi evanghelii, toiaguri arhiereşti, odăjdii sfinte. De menţionat în mod special, o cruce sculptată de călugărul Daniil, la care a lucrat timp de zece ani şi icoanele de mare valoare artistică: Umilinţa Extremă, Născătoarea de Dumnezeu Plângătoare, Atingerea lui Toma, Evangheliştii.
Vatra – bucătăria din anul 1557, în prezent muzeu popular, care păstrează neştirbită atmosfera de epocă, adăposteşte interesante exponate, vase de bucătărie vechi, din cupru, lut şi lemn.


Turnul cu plasa lift

MAREA METEORA  |  SF. STEFAN  |  VARLAAM  |  SF. TREIME  |  SF. NICOLAE  |  ROUSANOU

Webmaster